Ako správne umývať ruky?

Pri umývaní a dezinfekcií rúk je podstatné nezabudnúť ani na jedno miesto na rukách. Často vynechávané miesta pri umývaní sú konce prstov, palce, priestor medzi prstami a vrchná časť dlane. Šperky, prstene, náramky zakrývajú časť kože, ktorá nemusí byť dôkladne umytá resp. vydezinfikovaná. Odporúča sa mať krátke nechty, nenosiť na rukách nič cudzie, ani hodinky.

Umývanie rúk
Ako na správne umývanie rúk.
  1. Šuchajte dlane proti sebe.
  2. Položte dlaň na vrchnú časť druhej dlane a umiestnite prsty medzi seba. Šuchajte nahor a nadol.
  3. Otočte spodnú dlaň a šuchajte dlaň o dlaň. Postup opakujte aj  na druhej ruke.
  4. Rotačným pohybom umývajte palec ruky. Postup opakujte aj na druhej ruke.
  5. Ruky oproti sebe, zohnuté prsty. Šuchajte aspoň 10 sekúnd.
  6. Rotačným pohybom zovretých prstov šúchajte o druhú dlaň. Postup opakujte aj na druhej ruke.
Návod umývanie rúk